Сервиз на климатици

Ние осигуряваме пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на всички видове климатици

Техно Про Клима разполага със собствена сервизна база обслужваща всички видове климатици.

За да се диагностицира проблемът се прави посещение на място от квалифицирани техници.

При нужда се извършва демонтаж на климатика и транспортиране до сервиза.

За възникнали проблеми при гаранционни климатици, закупени от Техно Про Клима, клиентът получава напълно безплатно отстраняване на проблема в срокове упоменати в гаранционните условия.

Ако се констатират действия извършени от неупълномощено от фирмата лице, гаранцията отпада и стойността на ремонта следва да се заплати изцяло от клиента.

Фирмата не носи отговорност за повреди възникнали в следствие на самоволни и противопоказни действия извършени от клиента или негов представител.

 

Посещение на място и диагностика на системата - 30 лв. (не се заплащат при извършване на ремонт)

Зареждане с фреон - 70 лв.

За други ремонт дейности - цена след диагностика